☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego


KARTA USŁUGI
 
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU ZAREJESTROWANEGO

*********************************************************
Informujemy, że na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został wydłużony do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wydłużone do 180 dni terminy będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie specustawy z 31 marca 2020 r.

********************************************************* 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania), zawiadomienie o nabyciu pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),
- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu.
 
OPŁATY:
Brak
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
Kancelaria
II piętro, pokój 21

tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów można dokonać mailem bez konieczności wizyty w urzędzie: 
a.frydrykiewicz@piaseczno.pl
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
 
UWAGI:
Brak 

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-02-19 12:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-15 13:10:51)
 
 
liczba odwiedzin: 13541663

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X