☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

WYMAGANE DOKUMENTY:

- zawiadomienie o zbyciu pojazdu (DOC, 20 KB), zawiadomienie o nabyciu pojazdu (DOC, 20 KB),

- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),

- kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu.

 

OPŁATY:

Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Czajewicza 2/4

Dział Rejestracji Postępowania Administracyjne
II piętro, pokój  22
tel. 22 736 48 75

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów można dokonać mailem bez konieczności wizyty w urzędzie:
zbyciainabycia@piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:

Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

UWAGI:

Brak 

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-19 12:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-11-25 10:17:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941