☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Czwartek 21.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony

KARTA USŁUGI
 
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO NA CZAS OKREŚLONY
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drogach publicznych - (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012 r., poz. 764).
 
Wymagane dokumenty:
- dowód uiszczenia opłaty
 
Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, lub 24 miesięcy.
 
Opłaty:
- na okres  1 miesiąca  - 200 zł
- na okres 6 miesięcy - 400 zł
- na okres 12 miesięcy - 1200 zł
- na okres 24 miesięcy - 2000 zł
 
Opłaty można dokonać w kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelać na konto: 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno,
Nr konta: 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości - 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.
 
Zezwolenie wydaje się dla pojazdów:
O naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,
O szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
O długości nieprzekraczającej 23 m dla zespołu pojazdów,
O wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-02-19 13:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-18 15:22:31)
 
 
liczba odwiedzin: 13556797

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X