☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 19.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referent - 2 etaty w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 16.08.2007r.

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
  Na stanowisko Referenta
w Wydziale Komunikacji i Transportu

w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały zatrudnione następujące osoby :

- Pani Barbara Feliga z Głoskowa

- Pani Katarzyna Knapczyńska z Baniochy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Obie kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne. W 28 czerwca 2007  zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Pani Barbara Feliga i Katarzyna Knapczyńska  otrzymały powyżej 60% maksymalnej ilości punktów podczas rozmów kwalifikacyjnych wykazując się  największą wiedzą merytoryczną .

STAROSTA PIASECZYŃSKI
         Jan Dąbek
 
 

Piaseczno, dnia 26.06.2007r.
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul.Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
  
Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Renata Kęciek
Gołków
2.
Anna Kołaczyk
Łoś
3.

Barbara Feliga

Głosków
4.

Katarzyna Knapczyńska

Baniocha
 

Wyżej wymienionych kandydatów zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 28.06.2007r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 wg załączonego poniżej harmonogramu .

STAROSTA PIASECZYŃSKI
          Jan Dąbek

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA PRACY
 
    Referenta - 2 etaty
w Wydziale  Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie min. średnie,
d) min. 2 lata stażu pracy.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) praca w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,
b) umiejętności pracy w zespole,
c) umiejętność pracy z petentami
 
3)Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) rejestracja czasowa i stała pojazdów,
b) praca w archiwum wydziałowym
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dokumentu poświadczający wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 20.06.2007r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  Referenta  w KTR.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
STAROSTA   PIASECZYŃSKI
 
        Jan Dąbek
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-06-04 15:13:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-08-27 15:42:01)
 
 
ilość odwiedzin: 10525718

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X