Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamienny projekt budowlany - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią z przewodem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym, Wólka Kozodawska

DECYZJA NR 2268/07

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu zamiennego z dnia 06 października 2006 r.

zatwierdzam zamienny projekt budowlany

dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
Inwestor:
Gmina Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Rodzaj zamierzenia budowlanego:

budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią  z  przewodem tłocznym  i zasilaniem elektroenergetycznym

Adres inwestycji:

Wólka Kozodawska, ul. Herbacianej Róży – działka nr ew. 272, ul. Źródlana -  działka nr ew. 173, Droga bez nazwy – działka nr ew. 248, gm. Piaseczno

Kategoria:
XXVI

Zakres zmian:

· lokalizacja pompowni wraz z jej elementami,

· zagłębienie kanałów sanitarnych i tłocznych,

· wydłużenie kanalizacji grawitacyjnej

· lokalizacja kanałów tłocznych wychodzących z pompowni

Projektant:
 

mgr inż. Halina Kupiecka, upraw. bud. nr Wa-50/92, posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/1059/01

Sprawdzający:

mgr inż. Barbara Karpińska, upraw. bud. nr   St-275/88 , posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/5865/02

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość nr ew. 272, 173 i 248 w Wólce Kozodawskiej, gm. Piaseczno.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji nr 826/07 z dnia 14-05-2007 r. i nr ew. 1543/07 z dnia 23-08-2007 r., nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją, zostają utrzymane w mocy i stanowią integralną część niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Otrzymują:

1. Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

2. A/a

Do wiadomości:

1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Nadarzyńska 13
05-500 Piaseczno
(decyzja ostateczna + 1 egzemplarz dokumentacji)

2. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno

3. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa

4. Strona internetowa: www.piaseczno.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-11-30 13:04:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2007-11-30 13:07:01)
 
 
ilość odwiedzin: 9979869

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X