Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 25.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w miejscowości Linin II, gm. Góra Kalwaria oznaczonej w ewidencj.pdfplik2018-09-21MODYFIKACJA
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Konstancinie ? Jeziornie, ul. Mirkowska, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego i Pani Izabelli Gorczycy.pdfplik2018-09-21MODYFIKACJA
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie firmie PL 2014 Sp. z o.o. części dachu budynku pralni.pdfplik2018-09-21MODYFIKACJA
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41.pdfplik2018-09-21MODYFIKACJA
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących poszerzenie pasa drogowego, drogi powiatowej ? ul. Mazowieckiej i ul. Dzikich Gęsi, p.pdfplik2018-09-21MODYFIKACJA
Sprawozdzanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wyn.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w miejscowości Linin II, gm. Góra Kalwaria oznaczonej w ewidencj.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Konstancinie ? Jeziornie, ul. Mirkowska, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego i Pani Izabelli Gorczycy.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie firmie PL 2014 Sp. z o.o. części dachu budynku pralni.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących poszerzenie pasa drogowego, drogi powiatowej ? ul. Mazowieckiej i ul. Dzikich Gęsi, p.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII418 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzo.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Lesznowola zadania zarządzania drogą powiatową nr 2840W ? ul. Ułanów w Stefanowie i Kolonii Warszawskiej oraz ul. Radomską w Antoninowie.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.pdfplik2018-09-21UTWORZENIE
LIII_wrzesieńplik2018-09-21UTWORZENIE

<< [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>

 
 
ilość odwiedzin: 9365048

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X