Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego - Sylwia Moszczyńska-Staś

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Kancelaria Wydziału
tel. 22 756 61 08 (18)
fax 22 737 11 58
email:
arb@piaseczno.pl

Kancelaria Architektoniczno-Budowlana czynna:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
(inspektor dyżurujący udzielający porad, tel. 22 756 61 63)

Przyjęcia interesantów przez inspektorów Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Składanie wniosków w Kancelarii Ogólnej:
poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00


Od dnia 17.12.2016 r. zmianie uległy następujące formularze/wzory druków:
- wniosek o pozwolenie na budowę
- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
- informacja uzupełniająca do wniosku
- zgłoszenie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych PB-4
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę w Wydziale?) >>>

Wydział Architektoniczno-Budowlany w szczególności prowadzi sprawy w zakresie:
1) właściwym dla organów administracji architektoniczno-budowlanej,
2) zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie właściwym dla zadań Powiatu.

Wydział Architektoniczno-Budowlany posiada filie:

Filia Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - parter)
tel. 22 727 34 11 do 13 w. 341, 347

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00


Filia Lesznowola
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (Urząd Gminy Lesznowola), pok. 5

tel. 22 708 91 37 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 9.30 - 16.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00


Składanie wniosków w kancelarii pok. 5 - poniedziałek w godz. 9.30 - 16.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.

Filia Tarczyn
05-555 Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17 (Urząd Miasta i Gminy Tarczyn)

tel. 22 715 79 23

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00


Uwaga!
REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 
Informujemy że z dniem  1 stycznia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została uruchomiona wyszukiwarka publiczna Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWZD) wyszukiwarka.gunb.gov.pl umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
 
Dane z rejestrów stanowią informację publiczną, są jawne i  dostępne nieodpłatnie.
Rejestr uwzględnia wnioski i zgłoszenia składne do organów administracji  architektoniczno-budowlanej po dniu 1 stycznia 2016 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie, a także będąc  zintegrowana z systemem Geoportal umożliwia  wyszukiwanie lub wskazywanie lokalizacji miejsc na mapie (dane pochodzące z systemu Geoportal) i pobieranie dla  konkretnych wskazań  właściwych informacji o postępowaniach dotyczących zamierzeń budowlanych wszczętych po 1 stycznia 2016 roku.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-13 15:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-01-23 11:18:47)