Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii