Wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie