Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek w gminie Konstancin ? Jeziorna