Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. informatyki

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 61 76
email: it@piaseczno.pl
 

Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw informatyki zajmuje się w szczególności:
1) informatyzacją Starostwa,
2) elektronizacją postępowania administracyjnego w Starostwie,
3) archiwizacją dokumentów elektronicznych,
4) nadzorem nad bezpieczeństwem systemu informatycznego Starostwa,
5) nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń telekomunikacyjnych Starostwa,
6) szkoleniem pracowników Starostwa z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
7) pełnieniem obowiązków administratora systemu teleinformatycznego.
Wytworzył:
Kazimierz Makowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2011-09-07 08:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-03-30 10:15:32)