Wymiana podłóg w poziomie I i II piętra oraz remont pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej w budynku ZS im. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii