Modyfikacja z dnia 06.10.2011r. w postępowaniu przetargowym na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a