Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 11.10.2011r. w postępowaniu przetargowym na Remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10