Dostawa wraz z transportem w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne