Informacja o wyborze oferty z dnia 31.05.2012r. w postępowaniu przetargowym na Organizację i przeprowadzenie kursu autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej dla uczniów Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 w ramach projektu "Dobry fachowiec zawsze w cenie" współfinansowanego ze środków UE.