Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków