Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego.