Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2013r. w postępowaniu przetargowym na zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie