Wynik postępowania na Wykonanie operatów dla nieruchomości położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego