Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.06.2013 ? do przetargu pn. Przebudowa mostu w Głoskowie wraz z dojazdami ? ul.Szkolna ? droga nr 2837W