Informacja o wyborze oferty z dnia 04.12.2013r. w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa wraz z rozładunkiem na teren bazy w Wilczej Górze kostki