Wniosek o udzielenie 50-proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

 
KARTA USŁUGI
 
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, udzielana osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
 
Podstawa prawna:
Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Termin złożenia wniosku:
Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Pisemna informacja o odmowie bądź udzieleniu bonifikaty.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie przesłanki do udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej.

doc wniosek do pobrania
 
Załączniki wymienione we wniosku.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Czas rozpatrywania sprawy: 
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
 
Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-01-16 15:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-23 09:30:10)