Usługa bankowa polegająca na kompleksowej obsłudze budżetu Powiatu Piaseczyńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu