Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze używanej koparki kołowej obrotowej