Wynik postępowania na wykonanie opinii rzeczoznawcy określającej wartość nieruchomości położonej w Tarczynie