Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 07.07.2014r. w postępowaniu przetargowym pn.:Przebudowa mostu w m. Uwieliny w ciągu drogi powiatowej 2826W wraz z dojazdami.