Informacja o wyborze oferty z dnia 29.07.14r. w postępowaniu przetargowym pn.:Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze mieszanki mineralno-bitumicznej