Informacja o wyborze oferty z dnia 21.10.14r. w postepowaniu przetargowym pn.:"Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach - w zakresie układu drogowego".