Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 05.11.2014r. w postępowaniu przetargowym na: Przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Żwirowej do granicy gm. Lesznowola i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Słonecznej do granicy gminy Lesznowola