Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 12.11.2014r. oraz informacja o modyfikacji zapisów siwz w postępowaniu przetargowym na: "Zakup urządzeń wolnostojących AGD dla budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach"