Postępowanie prowadzone w trybie poniżej 30.000 euro pn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno"