/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.07.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 - etap I (budynek A)"