Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 04.09.2015 r. w postępowaniu przetragowym pn.: Zakup i dostawa skanerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie