Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2015 r w postępowaniu przetargowym pn. Zakup i dostawa serwerów do ewidencji gruntów i budynków oraz macierzy dyskowej wraz z dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie