Termomodernizacja z robotami towarzyszącymi budynku internatu Zespołu Szkół "Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie" wraz z przebudową i rozbudową części poddasza na cele kotłowni