Terminy posiedzeń

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 16.30
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie protokołów:
- Protokół Nr 62 z 23.05.2018 r.
- Protokół Nr 63 z 13.06.2018 r.
- Protokół Nr 64 z 30.07.2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018r w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego,
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 
Wytworzył:
Monika Rechnio
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-02-15 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-09-20 12:34:20)