Terminy posiedzeń

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 14:00
w WTZ w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 4 (KOMISJA WYJAZDOWA)

Porządek obrad:
1) Przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Wizyta w WTZ, w kawiarni zorganizowanej w Górze Kalwarii na ul. Ks. Sajny 4
3) Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 – wizyta w terenie, spotkanie z dyrektorem, z pensjonariuszami, omówienie potrzeb placówki.
4) Wizyta w mieszkaniu chronionym w internacie ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14.
5) Zaopiniowanie protokołu nr 60/ZOSBiPP/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 25.04.2018 roku.
6) Zaopiniowanie protokołu nr 61/ZOSBiPP/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 09.05.2018 roku.
7) Zaopiniowanie protokołu nr 56/ZOSBiPP/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 07.03.2018 roku.
8) Ponowne sformułowanie stanowiska Rady Powiatu w sprawie poparcia starań szpitala Medicover o uzyskanie finansowania specjalistycznych świadczeń z zakresu kardiologii.
9) Wolne wnioski i sprawy różne.
10) Zamknięcie posiedzenia.    
 
Wytworzył:
Magdalena Frej
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-02-15 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-06-08 09:56:54)