Terminy posiedzeń

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Omówienie działań zaplanowanych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Piaseczyńskim na najbliższe lata.
3) Analiza realizacji Programu działań na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny.
4) Analiza sytuacji i funkcjonowania niepublicznych DPS.
5) Przyjęcie protokołu 57/ZOSBiPP/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 14.03.2018r.
6) Wolne wnioski i sprawy różne.
7) Zamknięcie posiedzenia.
Wytworzył:
Magdalena Frej
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-02-15 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-04-19 08:37:42)