Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ z dnia 22.03.2016r w postępowaniu przetargowym pn. Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach