Decyzje o nabyciu prawa własności nieruchomości, odszkodowania