Przebudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Łbiska. Etap I obejmujący odcinek od km 0+007,70 do km 0+740,00 - ul. Szkolna w Jazgarzewie