Dostawa używanego samochodu ciężarowego z HDS o DMC do 18 ton