Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2016 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno - bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych"