Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.10.2016r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków