Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.10.2016 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do realizacji zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania dróg