Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2016r w postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych powiatu piaseczyńskiego