Sukcesywna dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 370 ton