Informacja Wojewody Mazowieckiego o post. administracyjnym ws. stwierdzenia własności gminy Konstancin-Jeziorna, dz. 13 4 obr. 03-27 pod część ul. Kościelnej