Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - postępowanie w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że dz. proj. 202/3, obr. 0006 Dębówka, gm. Konstancin-Jeziorna stała się własnością Powiatu Piaseczyńskiego