Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - stwierdzenie nabycia przez gm. Konstancin-Jeziorna dz. 64/11, obr. 01-06 - zajęcie pod ul. Bielawską