Decyzja Wojewody Mazowieckiego o nabyciu prawa własności działki nr ew. 32 z obrębu 01-29 w Konstancinie-Jeziornie, ul. Koszalińska