Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Powiat Piaseczyński prawa własności działki nr ew. 5/1 z obrębu 02-02 Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa nr 2863W